Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MANNEN EN VROUWEN VAN BETEEKENIS

LEVENSSCHETSEN EN PORTRETTEN

bijeengebracht onder leiding van

Mr. J. KALFF Jr.

Nieuwe Bundel.

De levensschetsen, met portret, onder bovenstaanden titel verschijnend, geven een beknopt en duidelijk overzicht van het leven en werken van beroemde tijdgenooten en stellen het eigenaardig karakter hunner verschijning in het licht.

Verschillende letterkundigen leveren daartoe hunne bijdragen en de blijvende belangstelling, waarin de uitgave zich inag verblijden, toont hoezeer het publiek de verscheidenheid en degelijkheid dezer schetsen op prijs stelt.

De eerste aflevering van den nieuwen bundel biedt eene levensschets met portret van onzen diepbetreurden dichter en staatsman

Dr. H. J. A. M. SCHAEPMAN

DOOR

Du. g. brom.

Rector te Utrecht.

Sluiten