Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van de Afd. Amsterdam van den Bond van Pdederlandsche Onderwijzers:

„3De Volksschool"

Orgaan der Afd. Amsterdam v/d Bond v. Ned. Onderw,

Onder Redactie van:

E. Biegel, T. Boonstra en C. Thomassen. Verschijnt den lsten en 3den Woensdag van elke maand.

Voor de leden der Afdeeling gratis.

Voor niet-led'en per jaar . . f 1.50.

Administratie-adres: N. J. Hoefhamer, Haarlemmerweg 189.

Kaar iBuiten!

GIDS VOOR WANDELINGEN EN REISJES. — Derde Druk. Prijs 10 Cts., fr. per post 13 Cts.

Vier Wandelkaarten

in omslag.

In VIJF kleuren gedrukt, grootte 20 bij 30 cM,

door W. H. HOEKWATER.

No. 1. Naar D1EMERBRUG en OUDERKERK.

No. 2. WATERLAND in.

No. 3. Naar HALFWEG en de HEMBRUG.

No. 4. Naar SLOTEN en 't KALFJE.

De vier kaarten geven dus Amsterdam met de geheele omgeving.

PORTEFEUILLE MET 4 KAARTEN 30 GENTS.

Drukkerij van den A. N. D. B.

Sluiten