Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan groepsgewijze naar de stedelijke zweminrichtingen, waar ze rondploeteren als goudvisschen.

Schoolartsen

houden regelmatig controle over alle kinderen; over hun oogen en ooren, over hun tanden en haren; vieze of aanstekelijke ziekten worden met alle ten dienste staande middelen bestreden.

Komt hier of daar wel een verwaarloosde bengel op school, dan worden zijn ouders onder handen genomen; gewaarschuwd, gedreigd, gestraft. Eindelijk word: hun den knaap ontnomen en naar particulieren op het platteland of naar een speciale inrichting voor dergelijke kinderen gebracht.

De onderwijzers, die de kinderen gedurende drie leerjaren volgen, zijn voor hen als een tweede vader. Die onderwijzers zijn geen „knechten ', hebben

geen ,,hoofden" buiten hun eigen hoofd;

daarom hebben zij misschien meer liefde en meer opoffering voor hun werk, dat h u n werk is naar binnen en naar buiten. Zij gaan met de kinderen naar vacantie-kolonies, op groote en kleine wandeltochten ; leiden na den schooltijd despelen der knapen en der meisjes. De jongens leeren er schieten met geweer en met pijl en boog; de meisjes koken en het inmaken van vruchten-confituren.

De democratische school is het neusje van den zalm,

omdat zij de school voor allen en voor haar niets goed genoeg is. De school, dat is liet volk. Als men het elders toch eens inzien wilde, dat het geld, aan het onderwijs besteed, honderdvoudige vruchten voortbrengt. Er dient voor de kinderen, voor alle kinderen zonder uitzondering steeds naar het beste gezocht te worden. Dat dcet Zurich, dat doet Bazel, dat doet men vrijwel overal in Zwitserland. Zurich heeft alweer twee commissies op weg: een naar de tentoonstelling van z.g. „kindertuinen ' in Bradford; een andere naar Mannheim om het parallel-klassensysteem te bestudeeren.

Om den lezer een juist en volledig inzicht te geven in de onderwijs-regeling van het kanton Ziirich, heb ik getracht zoov eel mogelijk offïciecle gegevens tc verzamelen. De secretaris van het gemeentelijk Onderwijs-departement stelde zijn tijd en zijn bibliotheek gaarne te mijner beschikking. Ik sprak met rijke en arme ouders, met professoren der hooge school

Sluiten