Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BROCHURES,

uitgegeven door 't H.-B. van den B. v. N. O.

WAT WIJ WILLEN.

Een woord tot leden en niet-leden van den „Bond van Nederlandsche Onderwijzers", door 't Hoofdbestuur.

Derde, geheel omgewerkte druk.

Prijs 15 Cents.

WAT ONS LAND AAN ONDERWIJS UITGEEFT.

Door S. DE VRIES Sz.

Prijs 15 Cents.

DE JAARWEDDEN BIJ T OPENBAAR LAGER ONDERWIJS IN NEDERLAND.

Vermeerderd met enkele opgaven betreffende verplichte schoolvergaderingen, ambulante hoofden, schoolartsen en kindervoeding en -kleeding.

152 blz. Prijs 15 Cents, port inbegrepen, vroeger 25 Cents. Onmisbaar voor elk solliciteerend collega!

GEZONDHEIDSKOLONIES.

Een bijdrage tot de verbreiding van de kennis dezer instellingen van maatschappelik belang,

door A. C. BOS, klasse-onderwijzer te Egmond a. Zee.

Met een inleiding van 't Hoofdbestuur.

Uitgegeven ten voordeele van 't Herstellingsoord.

106 blz. met een plaat, benevens afbeelding en platte grond van 't Herstellingsoord.

Prijs 17V» ets. (vroeger 42'/* ets.) per stuk, port inbegrepen.

DE CHRISTELIJKE REGEERING EN DE OPENBARE SCHOOL.

Rede uitgesproken door TH. M. KETELAAR bij de behandeling van de onderwijsnovelle in de Tweede Kamer.

Prijs 5 Cts., bij 10 stuks 40 Cts., bij 25 stuks 80 Cts., bij 50 stuks f 1.50, bij 100 stuks f 2.50. Alles port inbegrepen.

Alle aanvragen om brochures, met toezending van het verschuldigde bedrag voor boekwerk en verzonding, te richten

tot 't Hoofdbestuurslid:

J. C. TEN GEUZENDAM, M. A. de Ruyterstraat 4 bis UTRECHT.

Sluiten