Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IVi.j» f 0.25,

DE VEREEN1G1NGEN

„Het Witte Kruis"

KN

„Het Groene Kruis",

B E S1' R o K E \

I M >( )R

F. C. FLEISCHER,

Doopsgezind Predikant t, Makkum.

M.XKKl M KJ02.

Uitgegeven door en voor rekening van den Schrijver.

Sluiten