Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanleiding tot deze uitgave.

Het blijft een bijna onverklaarbaar verschijnsel, dat de vereeniging „Het Witte Kruis", wier arbeidsveld tot NoordHolland beperkt is, meer dan vijfentwintig jaren heeft kunnen bestaan zonder dat in andere provinciën pogingen van eenige beteekenis zijn aangewend, om ook daar dergelijke vereenigingen tot stand te brengen. De steeds toenemende bloei der vereeniging, de aandacht, die haar werk trekt en de voldoening daarover in 't bijzonder in plattelands-gemeenten, de bekendheid, die zij o. a. ontleent aan haar veelgezocht verpleegstersdiploma en aan de resultaten van „Heideheuvel", en nog vele andere gegevens, zouden toch eene poging tot navolging meer dan voldoende gerechtvaardigd hebben.

Bijna even onverklaarbaar en verrassend is echter ook het welslagen der plannen door den arts \\ . I OOI.MAN en mij in den winter van 1899/1900 gevormd en die leidden tot de stichting der Zuid-Hollandsche V ereeniging

Sluiten