Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Witte en het Groene Kruis.

Tweeledig Doel.

Beide vereenigingen „Het Witte Kruis" en „Het Groene Kruis" beoogen juist hetzelfde doel. Het verschil in naam wijst niet op eenig principieel verschil en is alleen het gevolg daarvan, dat de voorzitter der oudere zustervereniging, Dr. P. J. BARNOUW het wenschelijk oordeelde, dat ter voorkoming van verwarring en misverstand een nieuwe

naam zou gezocht worden, (i)

In de statuten van „Het Witte Kruis" wordt het doel

der vereeniging als volgt omschreven :

Samenwerking:

tot het afweren cn beteugelen van besmettelijke ziekten , tot het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone

ziektegevallen, en

tot het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen.

(I) Belangstellenden verwijs ik naar wat ik hierover sclireef in 't Al,,. Handelsblad van 6 en 16 Maait 1901 en in de Nieuwe Courant van 10 Maart 1901.

Sluiten