Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de Chemische Fabrik auf Actiën vorm. E. SCHERING. Muller Strasse 170—171, Berlin N. In deze toestellen worden boven eene spiritusvlam paraformaldehyd-pastilles verdampt. Deze pastilles zijn volkomen onschadelijk en kunnen dus ook het publiek in handen gegeven worden. De resultaten met de verdamping te bereiken hangen echter in elk geval af van de juiste hoeveelheid der verbruikte pastilles, en dus verdient het aanbeveling, de ontsmetting met deze toestellen toe te vertrouwen aan iemand, die gewoon is daarmede om te gaan. Betreffende de resultaten der formaldehydontsmetting, bestaat trouwens veelvuldige en misschien niet ongegronde twijfel. Toch zijn niet alleen buitenlandsche, doch ook Nederlandsche bacteriologen (o. a. Prof. Spronck te Utrecht en Dr. Alkx Klein te Amsterdam) vol vertrouwen in de goede uitwerking. Dr. Arnold R.EISCHAUEU (Hygiënisch Instituut der Universiteit van Halle a. S.) bevond, dat 2,8 pastilles per M" ruimte in de te desinfecteeren kamer 11a 7 uur de diphtheritis-bacillen, dat 5 pastilles per M:i na 3'/i uur alle thyphusbacillcn en den Staphylococcus aureus en dat 5 '/s pastille per M3. na 3 '/a uur zelfs alle miltvuursporen doodden, die onder vloeipapier in de kamer waren uitgezet. (1) Volgens den heer Ant. hen Engelsen wordt de hardnekkige miltvuurbacil zelfs nog door 10 lagen linnen, 6 lagen flanel of tiek en 5 lagen pakpapier gedood door 't formaldehyd.

Voor oppervlakte-desinfectie zijn dus de formaldehydapparaten wel aan te bevelen (matrassen en bedden, vachten en dergelijke kunnen alleen aan den ontsmettingsoven worden toevertrouwd). De prijzen zijn niet hoog. Een Aesculaap voor 250 pastilles kost ƒ 36.—, voor 500

( I) Hygiënische Rundschau 1901, no. 12, 13.

Sluiten