Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pastilles /'4-.—. Lampen van deze grootte zal men echter in den regel niet noodig hebben en men zal allicht kunnen volstaan met eene of twee kleinere, die, goed geëmailleerd, slechts ƒ 4.20 kosten. De hygiealamp, voor huiselijk gebruik, geschikt om hangkasten en dergelijke ruimten tc ontsmetten of om wachtkamers, woon- of slaapkamers te bevrijden van onaangename geuren (tabakswalm b.v.j kost maar + f 2. — . De pastilles kosten f 1.20 de 100.

Teneinde aldus gedesinfecteerde woningen nog dienzelfden dag te kunnen gebruiken, is het noodig den zoogenaamden ammoniakontwikkelaar te zijner beschikking te hebben, een toestel dat, buiten de kamer gestookt, met een buisje door liet sleutelgat ammoniak binnenbrengt, waarop 't formaline zich daarmede verbindt tot 't reukelooze hexamethylentetramin. Na een half uur kunnen dan deuren en vensters geopend worden en de kamer is weder spoedig te betrekken. Dit toestel kost ruim f 20.—.

Andere pogingen ter bevordering van hygiënische toestanden.

Ter voorkoming van besmetting bevorderen de verschillende afdeelingen niet alleen het gebruik van desinfecteerende middelen (carbol, creoline, sublimaat, enz.) doch ileden zij ook het hare tot het verkrijgen van een goeden afvoer van faecalii'n (Alkmaar, Winkel, ook de Rijp doch helaas zonder succes) van een beteren gemeentereinigingsdienst (Hilversum), tot het rioleeren der gemeente (Zandvoort), tot het opruimen van stilstaande poelen, overbodige slooteu en van mestvaalten, tegen het vervuilen van de binnenwateren (Oudendijk) enz. Enkele afdeelingen verspreidden wenken bij 't voorkomen van typ hits en dip h the-

Sluiten