Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnselen ; d om liem bij te staan bij operaties, moeilijke verlossingen en dergelijke gevallen.

a. De wijkzuster komt b.v. om patiënten, die ernstig ziek zijn en dientengevolge zeer afgemat en gevoelig werden, dagelijks eens of meermalen te verbedden, zij verbindt wonden en legt waterverbanden aan, zij baadt en verschoont de zieken, zij druppelt ontstoken oogen in. behandelt besmettelijk hoofdzeer (favus) en chronische huidziekten (eczeem.), zij baadt de zieken volgens voorschrift van den arts (b.v. wanneer typhuslijders behandeld worden met verkoelingsbaden, die van 350 C. afdalen tot 22'1 C.), spuit kindermondjes af, zorgt voor inspuitingen der urethra, voor voedende en andere lavementen, voor inhalaties van chloroform, past zoo noodig en indien zij hiertoe in staat is, massage en heilgymnastiek toe, enz., enz.

b. Zij leert de huisgcnooten, hoe de ziekenkamer moet zijn ingericht, verwijdert daaruit alle overtolligheden zonder juist het gezellige karakter van het „tehuis" te schaden, regelt de temperatuur in de ziekenkamer, reinigt zoo noodig den grond (b.v. met carboloplossing), plaatst het bed op de geschiktste plaats, reinigt den gootsteen en andere bronnen van stank, neemt in een woord al die huishoudelijke maatregelen, welke in den mond van den geneesheer misschien aanmatigend en dwaas zouden klinken en waaraan hij persoonlijk geen deel kan nemen. Zij onderricht de huisgenooten verder in het juiste gebruik van de verplegingsmiddelen, (b.v. dat men ondersteken en urineglazen moet verwarmen voordat men ze aan zweetende patiënten geeft en hoe die moeten worden ingeschoven). Zij zorgt er voor dat de zieke geregeld en goed behandeld worde (b.v. dat een bewustelooze typhuspatient af en toe op verschillende zijden moet worden gelegd 0111 longont-

Sluiten