Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Verplegingsmiddelen, die de genezing bevorderen en ziekte voorkomen.

Dekhcffers of draadbogen, bogen van ijzerdraad door houten latten vereenigd om bij wijze van gewelf boven den buik van buikvlieslijders, boven 't been van beenlijders, enz. geplaatst te worden opdat de dekens daarop geen ongunstigen druk zouden uitoefenen.

Zij kunnen volgens aanwijzing van een geneesheer gemakkelijk door een plaatselijk timmerman vervaardigd worden.

Hospitaaldoek, ter bescherming van 't bed en om infectie te voorkomen. Aan te bevelen is, hospitaaldoek van prima kwaliteit te nemen, op den duur blijkt dit verreweg het goedkoopste en biedt bovendien de meeste zekerheid aan. Op het platteland geschieden bevallingen nog dikwijls op koe- of paardendekkingen of oude zakken !

Ijs, ijsmachines, ijskelders. Zoowel voor in- als voor uitwendig gebruik is dikwijls ijs noodig ; zoowel ijskelders als ijsmachines voldoen echter slechts matig. Het geschiktst komt het mij voor, beperkte hoeveelheden, b.v. van 100 a 250 K.G. machinaal zuiver zoetwaterijs in depót te nemen.

De Afdeeling Langedijk neemt de proef met een ijskist, gemaakt volgens t systeem van zoogenaamde hooikisten. Het is eene groote kist, waarvan de wanden naar de binnenzijde bedekt zijn door eene dikke hooilaag, met eene soort linnen bekleed. In de open gebleven ruimte bevindt zich een zinken bak, groot genoeg om 9 blokken ijs van 25 K.G. te bergen en met afvoerbuis voor smeltwater. Over de resultaten is voorloopig nog niets te zeggen. Zuiver duinwaterijs wordt door de firma STRUVE te Amsterdam geleverd a ƒ 1.20 per 100 K.G.

IJszak, ijskap, koelapparaat. Er zijn verschillende vormen van ijszakken, alle vrij goedkoop te verkrijgen en al naar

Sluiten