Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

insufflators enz.) kunnen zeer goed bewaard worden in eene ruime stopflesch, waarin zich onder wat ijzergaas een schoteltje met petroleum of terpentijn bevindt.

Hospitaallinnen beware men of geheel vrij uithangende (met klemmen of punaises aan eene der zijden vastgehecht) óf op stokken gerold.

Ter voorkoming van roesten dient voor krachtige ventilatie en voor stookgelegenheid gezorgd te worden.

Ontsmetting van het Materiaal.

De ontsmetter kleede zich in een dcsinfecteursmantel, die tot de voeten reikt en na gebruik gewasschen wordt. Het hoofd bedekke hij met een muts, die eveneens ontsmet en gewasschen kan worden. In ernstige gevallen is bovendien een des infectiemasker aan te bevelen.

De ontsmettingswijze verschilt naar gelang van de grondstoffen, waarvan de voorwerpen zijn vervaardigd. Men houde daarbij de volgende regelen in acht :

Metalen voorwerpen.

Vverwerpen van onversierd metaal of i>an getnenied "f geschilderd ijzer (b.v. draadbogen, ziekenstoelgeraamten, ijzeren ledekanten, enz.) worden met zeepwater afgenomen en daarna gesponsd met 3 pCt. creoline-mengsel of 5 pCt. carboloplossing. IJzeren voorwerpen kunnen ook door de vlam gehaald worden. Zoodra de vochtglans op het voorwerp is weggetrokken, is de behandelde plek gedesinfecteerd. Een zeer geschikt voorwerp hiertoe is de koperen spirituslamp, die bij schilders in gebruik is tot het afbranden van deuren.

Geëmailleerd ijzeren voorwerpen (ondersteken enz.) kunnen gedurende een half uur gekookt worden in water met wat soda.

Sluiten