Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. B. Delius & C0.,

AMSTERDAM.

LEVERANCIER VAN

MEDICIJNGLAS

en alle overige

APOTHEEK-BENOODIGDHEDEN.

VOORRADIG :

IJSMACHINES,

als door ons geleverd aan de Vereeniging „Het Witte Kruis1',

Eene volledige Apotheek-Inrichting met en zonder ingebrande ETIKETTEN ten behoeve van Heeren Geneeskundigen is steeds ter directe aflevering bij ons verkrijgbaar.

Prijscouranten worden op aanvrage GRATIS door ons verzonden.

Sluiten