Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,Scheveningsche Boschjes"

te SCHEVENINGEN.

Genecsheeren -Directeuren:

Dr. F. M. COWAN.

Dk. F. C. DOBBERKE.

Prospectussen franco op aanvrage verkrijgbaar aan het Bureel van liet Sanatorium, Duinweg 8, te Sctieveniiigen. Telcphoon n° 40(>N.

K. G. W. DE BOSSON,

APOTHEKER te DORDRECHT.

Handelaar in Chemicaliën en Drogerijen, zoowel voor Geneeskundige als voor Technische doeleinden,

vervaardigt VERBANDKISTENy

toi eerste hulp bij ongelukken,

in 8 grootten, voor huishoudelijk gebruik, kleine en grootere werkplaatsen en fabrieken. Alle met gebruiksaanwijzing en duidelijke inhoudsopgave.

BEKROOND

TE

AMSTERDAM .

BATAVIA. DORDRECHT, OOSTENDE, PARIJS,

tan Medailles.

Sluiten