Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar pas nadat na jarenlange studie (189(5—1904) zijne theorie aan alle kanten aanhangers had gevonden, ook onder de eerste physiologen, begon hij in l'-iO-l in samenwerking met een arts, Robert Simon, de inspuitingen methodisch toe te passen. Men richtte in Parijs een dispensaire op, waar weldra honderden zieken werden behandeld door een achttal medici en zusters. Mevr. Mac Mahox droeg de kosten voor oprichting van een tweede dispensaire, waar vooral zieke kindertjes zouden worden verpleegd, omdat liet dispensaire in de Rue de l'Arrivée te klein bleek voor de ruim 1200 zieken, die er geregeld in behandeling zijn.

Men kreeg dus langzamerhand groote ervaring wat de hoeveelheid in te spuiten vocht betreft en van de ziekten, waarbij men succes mag verwachten.

Hoe men ook denke over de theorie van Quinton, de resultaten, verkregen met de inspuitingen, spreken.

Mode-behandeling, suggestie? vraagt de moderne mensch.

Natuurlijk speelt deze, als overal in de geneeskunde, een rol. Maar het zijn, ook door ons honderden malen waargenomen feiten, dat na de inspuitingen bijv. lijders aan tuberculose beter eten, slapen, in gewicht toenemen, het nachtzweet verliezen en locaal in de longen verbeteren; dat lijders aan spijsverteringsstoornissen meest alle verbeteren, dat tal van huidzieken genezing vinden, dat uitgeteerde kindertjes, nog voor enkele dagen doodscandidaatjes, de borst of de flesch weer nemen en verdragen, geen pijn meer hebben en zwaarder worden.

Langs suggestieven weg is dat alles niet zoo met bijna wiskunstige zekerheid te bereiken. Maar zelfs al ware het puur suggestie (wat wij beslist ontkennen) waarom het middel niettemin niet toe te passen, omdat het immers geen nadoelige bijwerking heeft, als het en zoolang het helpt? Salus aegroti suprema lex! Het heil van den zieke is de hoogste wet.

Sluiten