Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk behandeld in het tweede dispensaire in de rue Ouessant. Het zijn over 't algemeen achterlijke stumperdjes, zwak geboren, te vroeg gekomen of ondoelmatig gevoed. Potocki en Quintox iiebben o. a. ''en 40-tal van dezr kindeien met aangeboren lichaamszwakte, die voor een deel in de couveuse groot moeten worden,gedurende2592gezamenlijke verpleegdagen met zeewater ingespoten. Het bleek toen, dat ze bijna 5 maal zooveel in gewicht toenamen door gewone soMi-wa ter-inspuitingen als bij verbeterde voeding alleen, maar bijna 10 maal zooveel als men zeewater inspoot. Liet het zout-water in den steek, aan hielp het zeewater steeds. Ook bij ingewandsontsteking door verkeerde voeding, hebben dezelfde schrijvers veel succes gehad (zie tig. 17).

Van 6 patientjes (1— IV) werd de gewichtsafname bepaald vóór de zeewaterinspuitingen en eveneens de toename gedurende en na deze. Het verschil is inderdaad frappant. De kinderen verdroegen spoedig weer melk, groentenafkooksel; en het water-dieet, de medicijnen en maag-en darmuitspoelingen waren overbodig geworden. Indien we bedenken, dat van 1000 pasgeboren kinderen over een jaar reeds 150 zijn overleden aan een van de groote kindermoordenaars : aangeboren zwakte, ingewandscatarrh, luchtpijps- en longontsteking (waarbij de zeewater-inspuiting ook een uitstekend hulpmiddel is), zoude het alleen daarom reeds alleszins gerechtvaardigd zijn, deze in alle klinieken en poliklinieken en zelfs in de gewone praktijk in te voeren. Al konden we maar de helft van die zieke kinderen redden, dan nog ware die invoering van sociaal belang. Dat dit zoo is, hebben Quintox e. a. herhaaldelijk bewezen. Dr. Robert Simok is thans in Amerika, voordrachten houdende over deze kwestie. Men wil daar de methode in de kinderhospitalen invoeren, evenals dat in Parijs in de Maternité enz. is geschied. Inderdaad, wie als wij herhaaldelijk de metamor-

Sluiten