Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkele t.b.c. lijders behandeld (6) maar alle tot nu toe met gunstig gevolg (3 eerste stadium, alle genezen, 1 tweede stadium verbeterd en 2 derde stadium ook zeer verbeterd). Alle zijn trouwens nog onder observatie. Men geeft eene serie van 20 inspuitingen en laat dan eene maand rusten, om daarna bij meergevorderde gevallen weer van voren af aan te beginnen.

Niet alleen de long tuberculose, ook de tuberculose van de huid en het beenderenstelsel geneest of verbetert door de inspuitingen. Dit grenst aan de scrofiilose (klierachtigheid) waarbij men reeds' in oude tijden zeebaden toepaste of moederloogbaden (overblijfselen van oude zeeën). Welnu, ook hier zijn de resultaten met de zeewater-injecties volgens Pagaxo goed. Uit diens opgave, loopend over 19 gevallen blijkt, dat de algemeene toestand verbetert, de eetlust grooter wordt, de patiënt er beter uitziet, niet meer suf of dof is, dat de klierzwellingen afnemen, oude fistels minder afscheiden en zich ten slotte sluiten, zoodat na eenige weken klierzwellingen van jaren oud kunnen worden beschouwd als te zijn genezen.

Aangezien de zeebaden of loogbaden (Homburg, Kreuznach) te duur zijn voor de meesten, (en juist onder de armen woedt de scrofulose, deze wegbereider der tuberculose, het ergst,) springt al weer het groote sociale belang van de toepassing der inspuitingen als voorbehoedmiddel tegen de tuberculose in het oog.

Bij Engelsche ziekte vond een andere Italiaansche dokter, Jovane te Napels, na de inspuitingen bijna constant verbetering in krachten, vermeerdering van eetlust en van het lichaamsgewicht, terwijl ook het bloed krachtiger werd, meer kleurstofgehalte en vormbestanddeelen kreeg. Hetzelfde geldt van bleekzucht, zelfs in de ergere graden van bloedarmoede, alsook bij bepaalde bloedziekten.

Sluiten