Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JJen brengt als 't ware de zee naar al deze zieken (die ook vroeger aan zee genazen) in plaats van de zieken naar zee, indien dit oin de flnanties onmogelijk is, en krijgt daardoor evengoede resultaten.

Vermelden we nu nog de gunstige resultaten, verkregen bij ziekten die berusten op zelf-vergiftiging, dan is ongeveer aangegeven wat men van de zeewater-behandeling kan verwachten. Wij bedoelen bij enkele zenuwziekten door zelfvergiftiging als Vitus-dans, enkele vormen van zenuwzwakte, Basedowsche ziekte, zenuwpijnen als migraine, ischias, enkele vrouwenziekten, gepaard met pijnlijke menstruatie, enkele besmettelijke ziekten als roos, typlnis; voorts malaria-vergiftiging, chronische rheumatiek, vetzucht en kanker (die er niet door geneest, maar waarbij de pijnen soms dragelijk worden gemaakt en de algemeene toestand duidelijk verbetert.)

Door de op zichzelf staande resultaten, bij enkele gevallen van bovenstaande ziekten verkregen, mag men zich echter niet laten verleiden, liet zeewater te beschouwen als een panacee, een geneesmiddel voor alles! Men mag er niet meer van verwachten dan eene verbetering van het bloed, eene verhooging van de levenskracht (als we dit verouderde woord nog eens mogen gebruiken), van het weerstandsvermogen van onze cellen en weefsels tegen slechte in vloeden als bacteriën en vergiften, en daarbij opwekking tot grootere activiteit van onze uitscheidingsorganen (longen, nieren, darmen, huid), waardoor zelfvergiftiging wordt opgeheven en het bloed en ons levensmilieu worden gezuiverd. Het werkt dus in denzelfden zin als de natuurlijke, hygiënische prikkels: licht, lucht, beweging, dieet, warmte of koude, waarmede men het ten allen tijde combineert.

V ij hopen, dat het bovenstaande zal strekken om de belangstelling op te wekken voor deze nog te weinig

Sluiten