Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

INLEIDING. IsotonLseh zeewater een krachtig wapen in don .strijd tegen do longtuberculose en tegen de voedingsstoornissen der zuigelingen. Dispensaires marins. Pag. 3 4.

DE IHEORIE. In- en uitwendig gebruik van zeewater in den ouden tijd. De genezingsfactoren aan zee. De theorie van Quintox. Ons levensinilieu verdund zeewater. De mensch een zee-aquarium. Scheikundige en physiologische overeenkomst van zeewater en levensmilieu. Verschil tusschen -physiologische zoutoplossing en zeewater. Proeven op zieken sedert lWt". Oprichting der dispensaires te Parijs. Waardoor werkt het zeewater bij inspuiting? Pag. r> 10.

DE PRAKTIJK. Bezoek aan een dispensaire. Verdeeling van arbeid. Algemeene afdeeling, kinder-afdeeling. huidziekten.

'Werking l>(j zenuwzwakte en organische afwijkingen. Ki iderverlamming, narcolepsie, ruggemergsaandoeningen.

Huidziekten: impetigo, eczeem, lichen, prurigo, psoriasis, lupus, etteringsprocessen (spatten, syphilisi.

Kinderziekten, aangeboren zwakte. Ingewandsstoornissen der zuigelingen. Invoering in de kinderhospitalen in Parijs en Amerika. Spijsverteringsstoornissen bij volwassenen; di.arrhoe, sljjinkoliek, verstopping, dysenterie, Indische spruw. Zuivering van het bloed.

Tuberculose der longen. Sociaal belang van de invoering der methode. Gunstige resultaten. Bronchitis, asthma.

Tuberculose der huid en beenderen. Scrofulose. De inspuitingen een voorbehoedmiddel tegen de longtuberculose. Engelsche ziekte, bleekzucht. Enkele andere ziekten, waarbij men succ es heeft verkregen.

Besluit. Pag, n 21.

Illustraties. Inhoudsopgave. 22 36.

Sluiten