Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgave van S. L. VAN LOOY, Amsterdam.

BIBLIOTHEEK MOR JONGENS EK MEISJES.

Onder redactie van NELLIE.

Ing. Geb.

n. van iilchtum, DE GESCHIEDENIS VAN DEN KLEI NEN ESKIMO KÜDLAGO. Geïllustreerd door N. en W. van Schaik. Voor 8—12 jarigen 0.00 f 0.90

C. J. C. Gkerlings, DE HEIMANNETJES. Geïllustreerd

door L. W. K. Wenckebaoh. Voor 8—12 jarigen . . „ 0.60 . 0.90

John Ruskin, DE KONING VAN DE GOUDRIVIER OF DE ZWARTE BROEDERS. Met 19 illustraties naar de-oorspronkeli.jke teekeningen. Voor 9—13 jarigen . „ 0.00 . 0.90

Xellie, VRIENDEN VAN ALLERLEI SLAG Naar het Engelscli van Mary Bamford. Geïllustreerd door Janvan Oort. Voor 10—13 jarigen 0.G0 „ 0.90

TWAALF JAPANSCHE SPROOKJES. Naverteld door Xellie. Met 40 illustraties van Jan de Waardt. Voor 9—13 jarigen 1-25 - 1-65

X. van Hichtum, OEHOEHOE. lloc een kleine Kaffer jongen page bij den koning werd. Met 38 illustraties door W. van Haestrecht. Voor 10—14 jarigen „1.25 „1.65

X van IIlCHTUM, OEHOEHOE IN DE WILDERNIS Met

30 illustraties. Voor 10—14 jarigen -1.25 _ 1.65

Mad. E. de Pressensé, EEN LEVENSLUSTIG TROEPJE.

Een boek voor alle leeftijden. Vertaling van Xellie.

Met een muziekstukje van Mevrouw X. van der Linden van Snelrewaard. Vooral voor 12—1(1 jarigen. . . .1.25 .1.65

/ /

Cu Delon, DE GESCHIEDENIS VAN EEN DORP VOOR DE FRANSCHE REVOLUTIE. Xaarde 17' Fransche uitgave vertaald door Xellie. Met gekl. plaat en 40 illustraties 1.25 . 1.65

Hendrik Ehen, (Joh. II. Heen). DE WONDERLAMP. Een vertelling uit het Oosten. Met 4 platen van J. B.

heukklom • - 1-25 „ 1.65

Sluiten