Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN S'TER.

I)e kleine Mina woonde in een der armenwijken van een groote, drukke stad met enge, stoffige straten. Nog nooit had zij gespeeld op een groen grasveld, of gerust in de schaduw van hooge boomen.

Als zij moeder niet hielp door op het allerkleinste broertje te passen, dan speelde ze wat in de stoffige straat, want zij was nog te jong om naar school te gaan.

's Avonds zat ze graag op den drempel van de deur, en keek naar de menschen die daar voorbij gingen, en naar de sterren die een voor een te voorschijn kwamen aan den donkeren hemel.

Eens nam haar vader haar meê op een heel verre wandeling, naar een der parken van de groote, groote stad. Mina had nog nooit zoo iets moois

o

gezien. Zij was bijna bang het gras aan te raken, zóó mollig en zoo «schoon gewasschen« zag het er uit.

ferwijl zij juichend langs de paden heen en weer

Sluiten