Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>mt allen tot mij, die vermoeid en beladen zijt en ik zal u rust geven«, sprak Liefde in naam van den Heiland

en zij bouwde een bedehuis, welks torenspits vriendelijk naar boven wijst.

-SS. Met klokgelui roept zij bij morgen en avond de lijders tezamen. 3$ s&s _S-S. ü&S. In dit bedehuis vereenigen zich de harten en richten zij het geestesoog naar de bergen, vanwaar hunne hulpe zal komen. Jü4L 54 &ZL Hier spreekt Liefde van den trouwen Herder, die het verlorene schaap zoekt, het roept bij zijn naam en op zijn schoudren huiswaarts draagt. -

£&. Hier leidt zij allen, met zachte hand, langs het enge pad naar de poorten des hemels, waar engelen de wacht houden. -&&. fca. Hier heelt Liefde de wonden, door zonde en wereld geslagen, en legt ze die haar hooren het lied van vertrouwen in de ziel : God heb ik lief, want die getrouwe Heer Hoort mijne stem. mijn smeekingen, mijn

.M. &S. -B-a. klagen;

Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al jfca. Ü P-4 Jfcfi. .P-C £&. ?-■?. mijn dagen, Sï. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer jaïs M 84. £4. 24. £4 op keer. vfL

Sluiten