Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e jonden zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen vallen ; maar die den Heer verwachten zal de kracht

vernieuwd worden; zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden ; zij zullen loopen en niet moede worden; zij zullen wandelen en niet mat worden«. .S&. S-l ü .SSL && SS Dit was het woord, waarmede de zendeling-leeraar zijne eerste aannemelingen bevestigde, ü 42 _&8_ £4.

?-S_ In de jaren der jeugd was reeds 's levens herfst voor hen aangebroken. Vroegere illusies waren vervlogen en zij koesterden geen nieuwe. Van dit leven verwachtten ze niets meer. Zij waren »moede en mat«.

SS. Maar in Bethesda werd hun de kracht vernieuwd. Zij leerden zingen : saï S&. s^L Godlof! de hemelpoort is niet voor ons 84. «6. Jtt. M. Jtt. M. SA üsi. .Sa. gesloten, SA. -SS. Gods eng'len weken niet van d'aard, &L Wij zijn geen zwervers, niet verlaten, niet .fcö. fcö. -Ss Ss. _&S2_ 5S. te. Jw. verstooten, ML SS- Maar welbemind en welbewaard.

't God zoekend hart mag overal Hem vinden, £S Ook zelfs in nacht en eenzaamheid. En wie in 't heiligst trachten zich verbinden.

Hij toont hun al Zijn heerlijkheid. " « Toen greej) Liefde hunne hand. en sprak tot hen: ik zal u trouw ter zijde staan, u niet verlatene en I.iefde houdt woord.

Sluiten