Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CP

I

cr i

03

Men abonneere zich bij Leiter-Nypels te Maastricht op »De Veldbode», geïll. weekblad voor Land- en Tuinbouw, enz. De verschillende rubrieken staan onder redactie van bevoegde deskundigen. De abonnementsprijs is slechts f 2.75 per jaar, waarvoor men_ elke week minstens 16 compact bedrukte bladzijden met vele afbeeldingen en bovendien 12 afzonderlijke platen en een maandkalender ontvangt.

-

"ïfl Goedkoope geïllustr.

Land- en TuinbouwBibliotheekvan »DeVeldbode«

Het werken met de broedmachine

door

H. B., Beaufort,

Pluimveeteeltconsulent, Haarlem.

1 . "

Uitgave Leiter-Nypels, Maastricht De deeltjes kosten naar keuze 1 ex. f 0.17, 10 ex. 1.30, 25 ex. 2.75, 50 es. f 5, 100 ex. f 9, 500 ex. f 40

Sluiten