Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C T»" ff **f. r

3 i %J Um, " -r . '•

*-!■-» 1 .

f}et werken met de broedmachine.

1. De machine. Bij den aankoop cener machine dient men meer te letten op deugdelijk fabrikaat dan op een lagen prijs.

Het systeem moge goed zijn, als de afwerking niet deugt, zal de machine nooit goede resultaten kunnen geven.

Iedere fabrikant verstrekt bij de machines een handleiding voor het opstellen der machine, waaraan men zich stipt dient te houden.

We onderscheiden in hoofdzaak twee systemen: die welke door middel van warme lucht worden verwarmd en die waarbij het warme water in een ketel dienst doet als overbrenger van de warmte. De warmtebron is bij onze heden ten dage in gebruik zijnde machines de petroleumlamp of de gasvlam.

Nu is de wijze van verwarmen der eieren bij de beide systemen wel zeer verschillend. We schrijven hier met opzet «verwarmen der eieren*. Het doel is toch de eieren gelijkmatig te verwarmen en deze verwarming zoo weinig mogelijk te doen afwisselen. De temperatuur op de eieren moet ongeveer 40° C zijn ; men meene nu echter niet, dat het geen verschil maakt hoe men die temperatuur van 40° C bereikt; integendeel de wijze waarop de verwarming geschiedt heeft een beslissenden invloed op de uitkomsten^

Om dit duidelijk te maken hange men een thermometer bij een heet vuur zoodanig op, dat deze ongeveer een temperatuur aanwijst van 40° J ; men houde nu de hand eens op de plaats van de thermometer en vergelijke deze gewaarwording eens met die welke men voelt, wanneer men zijn hand in een goed verwarmde broedmachine plaatst. We kunnen hier geen geleerde bes<~ •°uwingen over houden, doch een ieder zal bij deze proef overtuigd zijn, dat de wijze van verwarming bij het vuur voor het uitbroeden niet geschikt is.

Het komt in het kort hierop neer, dat de warmtebron waar

X>QMto6500

Sluiten