Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treden en vanaf den 14dcn dag tot aan liet uitkomen zorge nien voor krachtige ventilatie.

Ontbreekt een bepaalde inrichting voor regeling der ventilatie, dan kan men zich bij de Hearsons behelpen door de luchtgaten meer of minder dicht te stoppen met papier.

Bij de droogbroeders zou men de vilten ramen aan de onderzijde kunnen bedekken met een lossen doek, waardoor ze minder lucht zullen doorlaten.

Men denke er echter aan, dat hier luchtbeweging in de machine moet zijn voor de verwarming.

12. De vochtigheidsgraad van de lucht in de machine houdt men gedurende de eerste 10 dagen der geheele broedperiode op ongeveer 50% en men gebruike om dit te constateeren een hygrometer. Hoe sterker de ventilattie is, des te hooger zal ook de vochtigheidsgraad dienen te zijn.

Bij de irtf/v/zirtfftTmachines zal men in den regel voldoende vochtigheid kunnen aanbrengen door middel van het waterbakje met vilten doek, dat bijna al deze machines bevatten.

Bij de zoogen. droogbroeders zal men zonder hulpmiddelen nooit de vereischte vochtigheidsgraad kunnen bereiken. Door in de kop der machines, daar waar de heeteluchtbuis in de machine treedt, een groote vochtige spons te bevestigen en deze 's ochtends en 's avonds met warm water van 45° C. te bevochtigen, kan men dit bezwaar gedeeltelijk ondervangen, tevens kan men onder de eieren een bakje met water plaatsen.

Wij deelen geenszins de meening, dat de gewone heeteluchtmachines geen afzonderlijke bevochtiging vereischen: bij deze machines toch wordt de versche buitenlucht in de machines gevoerd en als we nu weten, dat lucht van 20 n C., welke 50 °'i> vocht bevat, bij verhittinh tot-10° C. slechts 16.5 "ii vocht zal bevatten, dan volgt hieruit, dat bij deze machines het vochtgehalte beslist veel te laag moet zijn. Zelfs als we totaal verzadigde lucht van 100 'o en een temperatuur van 20° C. verhitten tot 40° C., dan is het vochtgehalte dier lucht alsdan nog slechts 34 %. Indien uit de eieren zelf geen vocht verdampte, zou een goede bebroeding met deze machines zonder kunstmatige bevochtiging onmogelijk zijn.

Sluiten