Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goedkoope geïllustreerde Land- en Tuinbouwbibliotheek van „De Veldbode".

De prijs van elk werkje bedraagt franco per post f0.17.

lOexempl.f 1.30 ( f 0.13 p. ex.)

25 „ „ 2.75 („ 0.11 „ „ )

Gesorteerd 5Q _ 5 010 f> „ j

naar keuze: ,00 ^ ^ Q_ (;> 0.09 „ „)

500 „ „40. („ 0.08 „ „ )

In deze bibliotheek verschenen: 1. De stalmest en zijn bewaring

— 2. Stalmest en hulpmeststoffen — 3. Phosphorzuurhoudende meststoffen — 4. Kalimeststoffen 5. Stikstofhoudende meststoffen 6. Kalkmeststoffen 7. Guano, faecaliën en andere organische meststoffen

8. Draineeren of droogleggen 9. De beteekenis der vlinderbloemigen in den vruchtomloop 10. Behandeling der melk, voor de fabriek bestemd, op de boerderij 11. Toebereiding der voedermiddelen 12. Serradella en lupinen — 13. De bereiding van zuur en zoet persvoeder — 14. De teelt van gras- en klaverzaden — 15. Handelskrachtvoeder — 16. Het voederen van melkkoeien — 17. Het mesten van rundvee — 18. Het opfokken van kalveren — 19. De geit — 20. Het werken met de broedmachine 21. Hoederfokkerij 22. Konijnenfokkerij 23. Stalinrichting 24. Warmbloedfokkerij 25. Koudbloedfokkerij — 26. Hoefbeslag — 27. Rundveefokkerij 28. Schapenfokkerij

— 29. Stierhouderijen en fokvereeningen 30. Contröle-vereenigingen 31. Koopvernietigende gebreken - 32. Tuberculose — 33. Miltvuur

— 34. Boutvuur en mond- en klauwzeer 35. Stalziekten - 36. Weideziekten 37. Vergiften 38.7 en b. Kaas, voor veehouders behandeld (op dubbele grootte aan dubbelen prijs) — 39. De voorn, ziekten der appelen pereboomen 40. Id. der steenvruchten 41. Id. der besvruchten

42. Aardappelziekten 43. De teelt van meloenen en komkommers in kassen en bakken — 44. Vervroegen van groenten in warme bakken

— 45. Id. in koude bakken - 46. Bladgroenten 47. Wortelgewassen in den tuin - 48. Peulvruchten in den tuin 49. Het veredelen van vruchtboonien — 50a en b. Het vormen en snoeien van appel-en pereboomen (op dubbele grootte aan dubbelen prijs) 51. De bereiding van vruchtenwijnen — 52. Het verdumzamen van groenten — 53. Het bewaren en verzenden van groenten en vruchten 54. Aardbeziën en frambozen 55. Éénjarige zaaibloemen voor den tuin 56. Vaste planten voor den tuin — 57. Sierheesters - 58. Kamerplanten — 59. De druif buiten en in de kas 60. Klim-, slinger-, vijver- en rotsplanten 61. De in de nummers 46, 47 en 48 van deze bibliotheek niet behandelde groenten en specerijkruiden — 62. Grondbeginselen der voederingsleer — 63. Veilingen 64. Perzik en abriboos 65. Kers, morel, pruim, bes, enz. — 66. Het extérieur van de geit - 67a en b. Het aanleggen van duurzaam grasland (op dubbele grootte aan dubbelen prijs) 68. Tulpenteelt voor pasbeginnenden - 69. Landbouwwetgeving 70. De voeding der plant 71. Koolteelt - 72. Aardappelteelt — 73. Groenvoedergewassen (voor den veehouder behandeld) 74. Wortelgewassen (voor den veehouder behandeld) 75. Tarwe-cultuur 70. Geitenziekten 77. Kunstmest bij groenten 78a en b. Aanleg en onderhoud van boomgaarden, oogsten en bewaren van vruchten, enz. (op dubbele grootte aan dubbelen prijs).

Deze serie wordt voortgezet. — Uitgave Leiter-Nypels, Maastricht.

f

Sluiten