Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

In een geschrift als dit mag een financieel overzicht niet ontbreken. Onder dankbetuiging aan allen, die een bijdrage gaven, zoowel aan hen, die t 1000.— schonken, als aan hen, die i 1.— afstonden, volgt hier een kort financieel verslag.

Per maand hebben wij ongeveer f 800 a f 900 te betalen.

Sluiten