Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. J. Hrusse. Redacteur der Nieuwe Rotterdamsc/ie Courant.

Het werk zal in twee uitgaven verkrijgbaar zijn: 1". een luxe uitgaaf op groot papier, met eerste afdrukken der platen en reproducties, in 25 a 30 maandelijksche afleveringen, elk van 64-blz. roy. 8", a f 1.— per aflevering. Deze uitgaaf wordt verder niet in den handel gebracht en zal dus alleen voor inteekenaren verkrijgbaar zijn. 2". in 50 a 60 half-maandelijksche afleveringen a f 0.35, op gewoon papier gedrukt.

Het spreekt wel van zelf, dat een onderneming als deze niet mogelijk is zonder den steun van alle belangstellenden. De uitgever verzoekt daarom beleefd, reeds nu op het werk in te teekenen en daartoe gebruik te maken van bijgaande bestelkaart. Een voorloopige lijst van inteekenaren wordt bij de eerste aflevering gevoegd.

Sluiten