Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is een verdikte d op de i lijn, dal hetzelfde teeken o|> de e lijn. Wanneer is een verdikte w op de grondlijn. Haar is een verdikte, op de grondlijn staande h waarin een r van rechts naar links is omgehaald. Hiervan leiden wij af: hare, haren, enz.

Bij r.i:s 11.

Medeklinker b, br, bl.

De b is eer. tweelijnig teeken en heeft als hnlpteeken nog een eenlijnige b. Als aanvangsmedeklinker is de b altijd tweelijnig: als slotmedeklinker daarentegen eenlijnig. Volgt onmiddellijk op 'Ie b een d of t. dan schrijven wij haar tweelijnig, waardoor d of t in de t.weelijnige b uitgedrukt i-=. Men zie de voorbeelden bitter, kabel, hobbel, tobde, tobt, krabde, krabt.

Het voorvoegsel be is een dunne eenlijnige b. Bij, dat zoowel als voorvoegsel als alleenstaand voorkomt is een eenlijnige b verdikt en gerekt, op de grondlijn. Men lette er vooral op dal dit voorvoegsel hij de verbinding van medeklinkers altijd een eindje van dezelve verwijderd moet staan voor de klinker ij. Het voorvoegsel er bestaat uit een halflijnig teeken, gelijk aan liet ons bekende haakje; bij de verbinding met. medeklinkers blijft het als zijnde halflijnig weder binnen de lijn, behalve bij de ovalen waar het er van onderen aan wordt bevestigd. Aan is hetzelfde teeken als <r behalve dat het verdikt is; als alleenstaand woord \oorkomende, heelt dit teeken eene plaats op de grondlijn.

Hier merken wij op, dat de voorvoegsels be en bij vooral goed zuiver geschreven moeten worden, en dat de voorvoegsels </• en aan nimmer grooter mogen zijn dan halflijnig. Men vergelijk" in deze tabel de woorden belang, bijlangen, erlangen en aanlan<i>'u ; bekennen, erkennen. Ihnntn is een tweehjnige dunne b op de /lijn en wordt als voorvoegsel op de bekende wijze verbonden. Huilen alleenstaand voorkomende wordt op de o lijn geschreven, lht is een halflijnig teeken, gelijk aan het teeken voor uil dat wij reeds '-pieger leerde kennen, met een ophaaltje er aan. Hij de verbinding als voorvoegsel blijft het weder binnen de lijn, behalve bij de ovalen. Boven is een eenlijnige dunne b op de o lijn; als voorvoegsel wordt het altijd alleenstaand geschreven Beneden is een eenlijnige b met de halflijnige n er naast, beneraix is hetzelfde teeken met een naar links omgehaalde # er in.

Br en bl zijn bekende verbindingen. Voor bet achtervoegsel baar nemen wij een verdikte eenlijnige b. Wanneer baar als alleenslaand woord voorkomt, schrijve men het voluit. Zie de voorbeelden erlanybaar, betaalbaar, lijdbaar, belastbaar. Voor bel hulpwerkwoord hebben schrijven wij een verdikte eenlijnige b op de v lijn. Zit! daaiointrent de voorbeelden in de tabel.

Sluiten