Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73. koor, 89. priktol, 105. keelklier,

74. dekken, 90. teekencloos, 106. taaldeel,

75. doopen, 91. koolraap, 107. kippenladder, 70. haken, 92. torenklok, 108. rattenklem,

77. dril, 93. meerpaal, 109. dassenhaar,

78. straf, 94. paddenstoel, 110. stoelenmatten

79. proef, 95. kleefrniddel, 111. klapwieken,

80. slikken, 9G. drakenkop, 112. lakenhal,

81. stoepen, 97. hamersteel, 113. mierenwas,

82. dokken, 98. doopmaal, 114. pokstof, S3. koppen, 99. lipletter, 115. klepelriem,

84. klassen, 100. mattenkooper, 116. kistenmaker,

85. krip, 101. peperkoek, 117. dikkoppen,

86. stroppen, 102. wapendossen, 118. lakmoes,

87. krassen, 103. stikstof, 119. poppenkraam

88. kaaskooper, 104. moeslepel, 120. raapkoek.

VIERDE LES.

li, uu, eu, in gesloten lettergreep.

ng, nk, lk, rf, lf, rp, lp, rm, lm, rst, lst, rw, lw.

1. Hulp, 24. helm, 47. kolk,

2. dunk, 25. kerk, 48. keuken,

3. duur, 26. klinken, 49. honger,

4. huur, 27. kronkelen, 50. harpen,

5. keus, 28. krenken, 51. kringen,

6. kelk, 29. deuk, 52. kreuken,

7. kleuren, 30. klank, 53. klingen, S. flink, 31. heup, 54. heulen, 9. half, 32. hulst, 55. kerf,

10. deur, 33. drukken, 56. kruk,

11. drinken, 34. dringen, 57. krullen,

12. korf, 35. hangen, 58. tong,

13. kalk, 36. mangel, 59. wolf,

14. hunkeren, 37. kanker, 60. palmen,

15. hengelen, 38. kalm, 61. plengen,

16. krukken, 39. hurken, 62. talk,

17. langen, 40. keuren, 63. wurmen,

18. kermen, 41. donker, 64. talmen,

19. hinken, 42. koeren, 65. huwen,

20. frank, 43. hark, 66. stolpen,

21. dorsten, 44. korst, 67. leuk,

22. drop, 45. kalf, 68. plank,

23. toer, 46. kreupel, <59. stang,

Sluiten