Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43. er, 64. medegetuigeiiis, <S8. ongelijkvingerig,

44. open, 65. ondereenmalen, 80. tegengalmen,

45. guigen, 66. tegenstrijdig, 00. eenhoorn,

46. klingeling, 67. ondergedeelte, 01. bloedaclitig,

47. kogelgieter, 68. eenjarig, 92. ongeregeld,

48. kamermaagd, 60. tegenvoeter, 03. ondergestoken, 40. betninnenswaar- 70. ondergeteekende, 04. ongelijkheid,

[dig, 7l. omgebogen, 95. Windachtig,

50. krankachtig, 72. omgewend, 96. vertegenwoor-

51. nagepeins, 73. koebrugsdek, [digend,

52. legt, 74. aaneenbehooren, 07. gelijkhoekig,

53. egel, 75. tegenbedenking, 98. veraangenamen,

54. spargel, 76. aangelegenheid, 99. medegenoot, .55. geloofwaardig- 77. gelijkluidend, 100. ongerimpeld,

[heid, 78. ongelukkig, 101. tegengrauwen,

56. gangbaar, 79. vertegenwoor- 102. gelobd,

57. groothandel, [diger, 103. gelastigde,

58. aaneen, S0. ongematigd, 104. geleerdheid,

59. gierigheid, 81. vergelijking, 105. ongelijksoortig,

60. gelijkluidend- 82. gestadigheid, 106. getobd,

[heid, 83. gebeurtenis, 107. ongelegen,

61. geloofwaardigst, 84. grootluik, 108. voorgevoelen,

62. grootspreking, 85. gepeupel, 100. grootmogend,

63. onaangenaamhe- 86. aangeleerd, 110. eenheden,

[den, 87. omgekruld, 111. onderwarren,

112. De ratten zijn onaangename huisgenooten. 113. De hoornen en struiken der warme landen behouden hunne bladeren het geheele jaar. 114. De nesten der meeste vogels zijn fijn gebouwd. 115. De boomen hebben een stam, sterke wortels, takken, bloesems en bladeren. 116. In het vaste hout is het merg verborgen. 117. De St. Pieterskerk te Rome is de grootste kerk ter wereld. 118. In de lente zijn de morgens nog koel. 119. Er zijn vierjaargetijden. 120. De waarheid is het eenige, wat niet aan den vooruitgang onderhevig is.

DERTIENDE LES.

Medeklinker ch — ebt.

af , achter , in oor ijk, (elijk), lei.

ak alle. allen, aller, alles, als, alreeds, echter.

1. Christen, 4, wachtelfhiit, 7. lichtmis,

2. klacht, 5, lacher ij, 8, langzaam,

3. hechtenis, ik kwikachtig, 9, plechtig,

Sluiten