Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. rondjes, 46. ruchelen, 81. medelijdenswaar-

11. oordeel, '17. ontnuchteren, [dig,

12. jarig, 48. oorlog, 82. omstandigheid,

13. ochtend, 49. eindelijk, 83. misjaar,

14. eenig, 50. onbewijsbaar, 84. afgoochelen,

15. of, 51. ontmachtigen, 85. achteraanstel-

16. omdat, 52. afgericht, D'ng,

17. ongereclitig, 5.3. echtelijk, 86. inpakken,

18. prachtig, 54. achternaloopen, 87. omspiegelen,

19. trechter, 55. onuitputtelijk, 88. onstuimig,

20. velerlei, 56. oorspronkelijk, 89. oningebonden,

21. jachtrecht, 57. onmisbaar, 90. medeplichtig-

22. nachtelijk, 58. onomstootelijk, [heid,

23. wratachtig, 59. misgunnen, 91. instampen,

24. deugd/aam, 00. mishagelijk, 92. misnervig,

25. oorgat, 61. machthebbende, 93. inwilligen,

26. krachtig, 62. inrichting, 94. najacht,

27. klei, <>3. achtereenvolgend, 95. aaneenhechten,

28. eenerlei, 64. afleidsel, 9(5. gedachtenis,

29. kluchtig, 65. achterafbrengen, 97. oorkonde,

30. tachtig, 66. ineenrollen, 9S. ineengedrongen,

31. keisteen, 07. veroordeelen, 99. chloorwaterstof,

32. onbelastbaar, 68. nederigheid, 100. chijl,

33. onderhandeling, 69. nanacht, 101. inhechtenisne-

34. prettig, 70. misdadiger, [ining,

35. rijkelijkst, 71. inruimen. 102. omverwaggelen,

36. menigerlei, 72. achteraan, 103. chijlachtig,

37. oorlam, 73. aflichten, 104. choor,

38. krocht, 74. oningelicht, 105. ineenpersen,

39. uitvechten, 75. voordachtelijk, 1(16. nederdrukken,

40. machel, 76. onuitvoerlijk, 107. achternarijden,

41. regelrecht, 77. inbaar, 108. chloorgoud,

42. machtig, 78. afwachten, 109. ingelegd,

43. onbehoedzaam, 79. oningevuld, 110. inlichten,

44. spoorloos, 80. onomkoopbaar, 111. ingeworteld,

45. onbenaderbaar,

112. Wij spreken van het nut der bliksemafleiders. 113. Als de kok met de keukenmeid kijft, dan weet men waar de boter blijft. 114. De dood voor het vaderland is roemrijk. 115. De hulst heeft doornige bladeren, welke altijd groen zijn. 116. Goede gedachten, brandspuiten en berouw komen meestal te laat. 117. Even gewichtig als het leeren is het niet verleeren. lis. Van een korreltje waarheid bakt de leugen een heel brood. U'.». ..Te laat" — eene wereld ligt dikwijls in die woordjes. 120. In de lente beginnen de hoornen uit te botten.

Sluiten