Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120. Geest en humor kunnen een diepen grond hebben, maar zij moeten peilbaar wezen, of het heeft Jicht den schijn, dat men eene paradox najaagt of onzin neerschrijft.

DRIE EN TWINTIGSTE LES.

Geheel open lettergreep.

1. Aha! 37. Mieltje, 72. duel,

2. balie, 38. octrooi, 73. tapioco,

3. kans, 39. triumf, 74. pensionaris,

4. folio, 40. patriot, 75. oriënt,

5. naïef, 41. uniteit, 70. diploma,

6. ai! 42. ooi, 77. pensioen,

7. kopie, 43. bazuin, 78. laveien,

8. ei, 44. miauwen, 79. oleander,

9. agio, 45. lawaai, 80. camera,

10. gummi, 40. antilogie, 81, Anna,

11. Warschau, 47. openbaar minis- 82. Israël,

12. uni, [terie, 83. harpuis,

13. olie, 48. amnestie, 84. Augustus,

14. 9olo, 49. arminiaan, 85. kwalijk,

15. oho! 50. diamant, 8(5. leelijk,

10. Diana, 51. ministeriëel, 87. vroolijk,

17. Januari, 52. uien, 88. verfoeilijk,

18. vijand, 53. gradueel, 89. kleiachtig,

19. oei! 54. diameter, 90. Moskou,

20. piano, 55. ammoniak, 91. trachtte,

21. Breslau, 50. cabriool, 92" twistte,

22. Emma, 57. diorama, 93. goddeloozen,

23. hobo, 58. filiaal, 94. Venraai,

24. eeuwig, 59. ooievaarsei, 95. Leo,

25. allegro, 00. claviatuur, 90. pelgrim,

20. atonie, 01. mozaisch, 97. vergoelijken,

27. dialect, 02. vijandelijk, 98. Stichtsche,

28. forto, 03. mercurius, 99, Dordtsche,

29. kanarie, 04. diadeem, 100. fnuiken,

30. naaiing, 05. kazuaris, 101. oolijk,

31. scalp, 00. Venlo, 102. fniezeu,

32. eieren, 07. dialoog, 103. Middeleeuwsche,

33. Hegma, 08. velociteit, 104. aureool,

34. fortuin, 09. diakones, 105. kabeljauwsche,

35. arduin, 70. jaloezie, 100. antwoordden, 30. koloniaal, 71. unionist,

107. Yictor Hugo werd in het jaar 1802 geboren. 108. Daar Napoleon de vredesvoorslagen verworpen had, hervatten de bondgenooten de vijandelijkheden. 109. Wantrouw de lieden, die u

Sluiten