Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O

"SP

CD

f5

3

Cb §

1" 0b.

o

THE CH I(A( j<>

kan bogen op alle verbeteringen van andere Schrijfmachines.

/jij heeft zichtbaar schrift, een onverstoorbaar alignement, automatische inktlintbeweging, spoedig verwisselbaar schrift, do gemakkelijkste papiergeleidingenz.

Bij haren kleinen omvang, hare sierlijkheid 011 een gewicht van niet meer dan 7 Kilo behoeft zij, wat betreft sterke constructie niet bij andere systemen achter te staan en leent zich bij uitstek voor op reis.

Het kleine klavier bevat ;32 toetsen, waarmede 90 verschillende teekens geschreven kunnen worden.

„THE < HICA<JO<' kost f. 150.

Uitvoerige prospectus verstrekt:

franco.

J. L. WERY,

Da Gostastraat 71=73, Den Haag.

Wij zijn weder in liet bezit van nieuwe Cliché s

die wij thans a ƒ0.75 kunnen aanbieden.

Voor liet bedrukken van bl ieven, enveloppen enz. en als stempel te gebruiken, mits het papier vochtig wordt gemaakt, zijn ze een in 't oog vallend kenmerk, van ons stelsel.

HKT Ii;

der

Xederl. Stenografen-Vereeniging

„STOLZE=WÉRY"

is het beste herkenningsteeken voor alle beoefenaars van deze metbode onderling.

Te dragen op jas, das of blouse. Prijs ƒ0.8",, broches ƒ0.00 franco.

Sluiten