Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgave van S. L. VAX LOOY, Amsterdam.

BIBLIOTHEEK VOOR JONGENS EN MEISJES.

Onder redactie van NELLIE.

Ing. Geb.

N. van Hichtüm, de geschiedenis van den klei nen eskimo kudlago. Geïllustreerd door N. en w. van Schaik. Voor 8—12 jarigen . . . „0.60 f 0.90

C. .1. C. Geerlingn. de heimannetjes. Geïllustreerd

door L. W. K. Wenckebach. Voor 8—12 jarigen . . „ O.öi i 0.90

john Ruskin, de koning van de goudrivier of de zwarte broeders Met 19 illustraties naar de oorspronkelijke teekeningen. Voor 9—13 jarigen . „ 0.60 , 0.90

Nklue, VRIENDEN VAN ALLERLEI SLAG Naar het Engelsch van Mart Bamfokd. Geïllustreerd door Jan van Oort. Voor 10—IS jarigen , 0.G0 „0.90

TWAALF JAPANSCHE SPROOKJES. Naverteld door Nellie. Met 4.6 illustraties van Jan de Waardt. Voor 9—13'jarigen --1.25 „ 1.65

N. \ an IIiohtum. OEHOEHOE. Hoe een kleine Kafferjongen page bij den koning werd. Met 38 illustraties door W. van IIaestrecht. 1 'oor 10—14 jarigen „ 1.25 „1.65

N van HlCHTUM,. OEHOEHOE IN DE WILDERNIS Met

36 illustraties. Voor 10—14 jarigen „1.25 „1 65

Mad. E. de Prkssensé, EEN LEVENSLUSTIG TROEPJE.

Een boek voor alle leeftijden. Vertaling van Nellie.

Met een muziekstukje van Mevrouw N. van der Linden van Snelreyvaard. Vooral voor 12—1H jarigen. . . „ 1.25 „ 1.65

' 'u.' Delon; de geschiedenis van een dorp voor

DE FRANSCHE REVOLUTIE. Naar de 17- Fransche uitgave vertaald door Neli.ie. Met gekl. plaat en 46 illustraties n 1,25 „ 1.65

Hendrik Eben. (Joh. II. Been). de wonderlamp. Een vertelling uit het Oosten. Met 4 platen van j. B.

Fïkl'kelom. . . 1,25 „ i,c5

-

Sluiten