Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt op een ijsbrok dat los laat en met hem in zee drijft, want hij kan zwemmen. Ja, hij beweegt zich in het water even vlug als hij loopt op den vasten grond, nu eens aan de oppervlakte drijvende als een eend, dan weder onderduikend als een visch.

Rustig gaat hij op zoek naar prooi, en hij vindt overal wat, ofschoon het u wellicht toeschijnt dat er bitter weinig eetbaars te vinden is in deze barre streken.

Soms valt hij aan op een zeehond die op het ijs ligt te slapen, of springt naar een die in het water zwemt. Dan weer duikt hij naar visch, — en hij pakt ze óók, al zijn zij nog zoo vlug.

Een doode walvisch verschaft hem voedsel voor verscheiden dagen. En als dierlijk voedsel schaars is, dan zoekt hij een heuvel op, waar, naar het

Sluiten