Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar behoeft te trekken om er een of andere uitdrukking aan te geven. Ik bedoel dat je gezicht bestaat uit spieren, en al wat in je omgaat brengt die spieren in een zekere plooi, net zoo als men een hansworst in allerlei houdingen brengt door aan draadjes te trekken.

Ja, alles wat er in jullie hartje omgaat: goedheid, kwaadheid, droefheid, vreugd, brengt die gelaatsspieren in beweging. Hebt ge verdriet, dan zorgen de spieren dat dat op uw gelaat te zien komt, en zonder dat gij eun woord zegt, weten wij dat je wat scheelt. Zijt ge vroolijk of blij, dan maken de spieren dat je gezicht vol lachjes en kuiltjes is, en dan lachen wij met je mee.

Maar soms brengen booze dingen de spieren in beweging, — drift, bijvoorbeeld En o, hoe leelijk wordt dan het liefste kindergezicht! Als een driftig kind zich zeiven in den spiegel zag, dan zou het zich schamen over zijn leelijkheid.

Of hoogmoed en ijdelheid brengen de spieren in werking, en dan wordt een gezicht belachelijk van domheid en dwaasheid. Trotsche menschen en dwaze kinderen hebben daar geen denkbeeld van, als hoogmoed of ijdelheid hen de lippen doen krullen, of den neus optrekken, of de oogen schuins doen draaien. Allergekst zien zij er uit! Maar dat weten ze zelf niet, omdat ze uit ijdelheid alles mooi en goed vinden van zich zelf.

Sluiten