Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het water te hoog komt of als het ons van de rots af spoelt. En als het zóó ver komt, dan nemen gij en ik ieder een eind van de spaan stevig beet, en zwemmen zoolang wij het uit kunnen houden. Laten we onze schoenen en kielen uittrekken eer het water nog hooger komt.«

De drie kinderen omhelsden elkaar, en de twee jongens pakten de spaan beet waar aan hun zusje vastgebonden zat. Ze waren bereid om te worstelen met den dood. Doch op dat zelfde oogenblik hoorden ze een kreet. Ze keken in de richting waar 't geluid vandaan kwam, — zie, daar kwam eene boot van de kust om hen te halen, en Jonas, de visscher, zat er in!

De oude man had de leege boot naar de kust zien drijven, en dadelijk begrepen dat de kinderen ze verloren hadden, en dat deze in gevaar waren. Hijging te water en trok de boot aan wal. Hij zag er de eene spaan in, en de schelpjes die de kinderen verzameld hadden. Snel trok hij het roer van de boot, legde de spaan in de opening, en pagaaide *) er mee naar het Rotseiland.

Toen hij naderbij kwam zag hij het drietal in het water staan. I lij gaf een schreeuw, om hen te kennen te geven dat er hulp kwam opdagen. De jongens

') iPagaaien» noemt men een bootje voortdrijven met één riem.

Sluiten