Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten worden. Hoeveel te meer is dit het geval met de groote meerderheid van de schilderijen der oude meesters, die in den loop der jaren herhaaldelijk verhandeld en vervoerd, op ongeschikte, vochtige plaatsen bewaard en dan door ondeskundige hand „hersteld", weer aan den invloed van licht, stof en schoonmaakartikelen als groene zeep en dergelijke worden prijsgegeven.

()ok op andere wijze werden schilderijen dikwijls door vroegere generaties behandeld op een wijze, die het slechts een bloot toeval doet zijn, indien er later nog iets van terecht komt. Menig schilderij is als doek gebruikt door een lateren kunstbroeder die er wat anders op verfde; andere schilderijen werden als geschilderd behang gebruikt, en tot dat doel geschikt gemaakt door er een deur uit te snijden. Later werd dat schilderwerk dan weer met behangselpapier overplakt, tot een restauratie van het behang het oorspronkelijke doek voor het daglicht bracht ').

Nog de vorige maand werd hier ter stede, bij het verwijderen van een leelijke, onaanzienlijke schoorsteenversiering, een aardig schilderstuk ontdekt, voorstellende de legende van Lourens |ansz. Coster die? voor zijn kleinkinderen houten letters snijdt in den 1 laarlemmerhout.

i) Tijdens liet afdrukken vonden wij in «le dagbladen onderstaand berichtje, dat het hier gezegde opnieuw bevestigt.

Een schilderij 7<an Rembrandt? Te Nijmegen hangt thans hij den antiquair I )ahl in de Molenstraat een schilderij, voorstellende een oude vrouw (moeder van Rembrandt?), dat heel toevallig onder een ander, minderwaardig product vandaan kwam door eenvoudige afschilfering der bovenste verflaag, die er blijkbaar is opgesmeerd om het betere werk aan het oog te onttrekken.

De Nijm. Ct. /egt, dat toon en techniek geheel zijn van den grootmeester onzer schilderkunst en acht het niet onmogelijk, dat men hier te doen heeft met een der vele Rembrandts, die nog steeds zoek zijn.

Sluiten