Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i L'sclii lclerd door I! KT II ESI) A. Gerestaureerd door

onbekenden meester Rijks-Museum Joh. Karstens J?., Haarlem

+ 1650. Huis Kambert van Meerten, Delft. 1 [)Oij

RIJKS-MUSEUM „HUIS LAMBERT VAN MEERTEN"

Delft, 6 September 1909.

De ondergeteekende verklaart gaarne dat het schilderij „Bethesda" door de oordeelkundige behandeling van den Heer JOH. KARSTENS Jzn., eene zeer te prijzen herstelling heeft ondergaan en zich nu weer in zijne oude luister vertoont. Wanneer men bedenkt, dat dit schilderij van beplakt behangselpapier moest ontdaan worden en er een deuropening vierkant door heen gesneden was, bewijst dit wel de technische bekwaamheid van den restaurateur.

A. LE COMTE,

Directeur van het Rijksmuseum ,,Huis Lambert van Meerten".

Sluiten