Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat is Physical Culture?

Physical Culture is het geheim

van de Amerikaansche energie.

Het is een van van ouds bekend en bewezen zaak, dat de Amerikanen de Europeanen in ieder opzicht vóór zijn en reeds menigeen heeft zich afgevraagd, hoe dat komt. De oplossing is zeer eenvoudig. Het is bekend dat de Amerikanen groote waarde hechten aan de verzorging van het lichaam (Physical Culture) en alom den ouden spreuk huldigen: dat alleen in een in alle opzichten gezond lichaam een gezonden geest kan wonen, en daarin ligt het groote geheim der Amerikanen.

Physical Culture

is in Amerika een woord van beteekenis, want van den President af, wordt het gehuldigd in alle klassen der amerikaansche maatschappij en vooral staatslieden, zakenmenschen en studenten zijn vast overtuigd, dat zij zonder Physical Culture den strijd om het bestaan niet met succes zouden kunnen meemaken, dat zij zonder Physical Culture in alles zouden achterblijven en ten slotte het onderspit zouden delven. Het is bekend dat President Roosevelt een specialen leeraar had voor hem en zijne kinderen voor het onderricht in de Physical Culture. Opdat nu iedereen met de Amerikanen mee kan doen en niet bij hen ten achter behoeft te staan, heeft de bekende Dr. Rafael Eugen Kirchner dit werkje samengesteld in hetwelk hij de geheimen tot het verkrijgen der Amerikaansche energie bloot legt en den weg wijst hoe de lichamelijke kracht van ieder mensch kan worden verdubbeld, de wilskracht gesterkt, alle organen gezond worden en schoonheid van vormen langs natuurlijken weg verkregen wordt. Laat ons niet vergeten dat het de heiligste plicht van ieder mensch is zijn lichaam op de hoogste trap van ontwikkeling te brengen en te houden, eerst dan zal hij het leven ten volle kunnen genieten.

Sluiten