Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling, welke alle spieren van het lichaam in de gewenschte werking brengt en alle lichaamsdeelen gelijkmatig tot volmaking leidt.

Men heeft, bij gebrek aan iets beters, baat gezocht bij de massage, de zoogenaamde heilmassage, *) welke niet alleen bestaat uit strijken**) doch ook uit kloppen, slaan, kneden, enz. en hiermede zeer goede resultaten verkregen. Trouwens voldoet de massage volkomen aan de eischen die wij haar stellen. Zij regelt de stofwisseling, wekt den eetlust op en versterkt de spieren van het geheele lichaam. Doch de rechte wil, de wil van den patiënt, ontbreekt daarbij. Wanneer ik turn, spit, houthak of iets dergelijks doe, verricht ik actieve inspanningen, welke mij verkwikken, versterken en stalen; indien ik mij laat masseeren ontbreekt deze bewuste wilsinspanning volkomen. Weliswaar worden bij eerstgenoemde bewegingen slechts enkele spieren ingespannen en bij de massage allen. Doch tegen dit voordeel weegt het nadeel van de passiviteit niet op.

Teneinde in dit geval tot een vergelijk te komen en zoowel lichaam als geest in gelijke mate te laten werken, heeft men naar middelen gezocht om de gunstige werking van de massage met een bewuste, actieve wilsinspanning te verbinden. De tegenwoordige moderne beroepsmensch is door te veel omstandigheden en plichten aan het leven verbonden om voor zich zelf iets te kunnen doen. Daaraan denkt hij eerst, of liever moet hij denken, wanneer hij ziek wordt. Een middel, dat alle voordeelen van de massage met de bewuste werkzaamheid van den wil ver-

*) Het zoogenaamde heilmagnetiseeren berust op deze strijkmassage.

**) De gewone smeermiddeltjes uit de huisapotheek werken eigenlijk indirect door de massage bij het insmeren, doch meestal niet door zich zelf. Het geloof aan derzelven werkzaamheid kan ook wel tot het succes bijdragen.

Sluiten