Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingevoerd en wordt dagelijks in de morgenuren door duizenden soldaten verricht. Het sterk worden van den militair, het weder verzwakken van de reserve-mannen, moet niet toegeschreven worden aan de marschen en oefeningen, die enkel de voeten, niet aan de nachtwaken, aan honger- en dorst-lijden, welke alleen den wil trainen, ook niet aan de zoogenaamde krachtige kost, doch voornamelijk aan de gymnastiekoefeningen. De schouder-, borst-, rug- en buikspieren worden, daar zij onder normale omstandigheden al te weinig geoefend worden, door deze wijze van gymnastiek goed ontwikkeld, in plaats van te verkwijnen en te ontaarden. Gezonde spijsvertering en ademhaling, lucht en licht, alsmede het behoud van gezond bloed, zijn de beste wapenen tegen alle ziekten. Dengene, die de oefeningen steeds in de frissche lucht, indien zulk mogelijk is in de morgenzon, uitvoert, zullen zij weldra tot zulk een genoegelijke gewoonte geworden zijn, dat hij de daaruit voortspruitende voordeelen voorzeker niet meer tegen het halve uur tijdverlies zal willen ruilen.

Wil men het lichaam versterken, dan moet ook de voeding met dit streven in overeenstemming zijn. Juist op het gebied van voeding wordt zóó dikwijls gezondigd, dat een toelichting niet anders dan nuttig kan zijn. Ons voedsel bevat veel te weinig stoffen, welke het lichaam zoo dringend noodig heeft. Daar, waar van een gebrekkige voeding sprake is, of waar het een bijzondere versterking van het lichaam betreft, is het aan te bevelen, evenals in het beroemde sanatorium van Dr. Lahmann geschiedt, chemisch samengestelde voedingszouten door de spijzen en dranken te mengen, waarmede bijzonder goede resultaten worden verkregen.

Sluiten