Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij wilt ; zijt gij arm, eet dan wanneer gij kunt. Ondanks deze humoristische uitspraak is het toch van beteekenis geregelde uren voor het gebruiken van voedsel vast te stellen.

De oude indeeling van den dag van 24 uren in 8 uren werk, 8 uren slaap en 8 uren ontspannning, eten en rust, blijft, zulks zij hier terloops gezegd, nog altijd de voordeeligste. Veel beweging in de vrije lucht, niet meer eten dan men door lichamelijken en geestelijken arbeid weer verwerkt, vermijding van alle zuren, verzorging van de huid, voorts kamergymnastiek en lichte athletiek, zijn de juiste grondslagen van een hygiënisch leven.

Een voornaam arts te Berlijn schrijft het volgende : Het is zeer opvallend, hoe onvolkomen tegenwoordig het beenderenstelsel en vooral de tanden der meeste menschen ontwikkeld zijn. Dat gaat zelfs zoo ver, dat men een werkelijk normaal gebouwd mensch inderdaad als een zeldzaamheid moet beschouwen en dat de kunstenaars de meest mogelijke moeite hebben om modellen te vinden, die door hun lichaamsbouw aan de schoonheidswetten voldoen. Zulks is te wijten, iedere arts zal het bevestigen, aan de onvoldoende voeding. Het hoofdvoedsel van het volk bestaat, behalve uit vet en vleesch, uit meel en aardappelen, terwijl groenten en vruchten eerst in de tweede plaats komen. En juist die voedingsmiddelen bevatten naar verhouding zeer weinig beenvormende voedingszouten. Van het vleesch worden de kalkhoudende beenderen verwijderd, de graankorrels worden aan een gecompliceerd maalproces onderworpen teneinde het allerfijnste meel te verkrijgen, terwijl de doppen waarin juist de meeste kalkzouten verborgen zijn,

Sluiten