Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hunne bewegingen niet te hinderen. Daarom moet worden gewezen op het nadeelige van het corset, van al te hooge staande boorden, te kleine schoenen enz. Naar gelang van het jaargetijde moet natuurlijk dunnere of dikkere kleeding gedragen worden. De hoofdbedekking mag altijd dezelfde blijven. Gewatteerde schoenen zijn om hygiënische redenen voor altijd verboden; zij bewerken juist het tegendeel van hetgeen er mede beoogd wordt. Waar zulks mogelijk is geve men steeds aan lichte kleederen de voorkeur boven de zwaardere. Zonder er nog van te spreken, dat het lichaam door het dragen van lichtere kleederen meer gehard wordt, heeft het ook een veel geringer gewicht te dragen, hetgeen bij tengere meisjes, wier schouders en heupen door de kleederen worden belast, van groote beteekenis is. Het lijfgoed moet per week tweemaal verwisseld worden, dewijl daarin door het zweet vergiftige uitscheidingsproducten geraken en op die wijze de mensch zich door zelfvergiftiging nare ziekten zou kunnen berokkenen. Wie niet weet, hoe vergiftig het uitgescheiden zweet en uitgeademde lucht zijn, neme de volgende proef: Hij ente een muis met het menschelijke zweet in, of geve het dier het speeksel, dat ieder mensch 's morgens bij het opstaan in den mond heeft. Het dier zal spoedig sterven. Of wel, hij zette een kanarievogel onder een glazen stolp, geve hem water en voeder, zoodat hem schijnbaar niets ontbreekt. Na circa 36 uren is de vogel dood, niet gestikt, zooals de meesten denken, doch vergiftigd, omdat hij dezelfde lucht, welke hij uitademde, genoodzaakt was weer in te ademen.

SPIJZEN EN DRANKEN.

Het is niet onverschillig welk voedsel men zijn lichaam geeft en wanneer men het geeft. Men moet bijgevolg op de goede hoedanigheid en de lichte verteerbaarheid der

Sluiten