Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na een rijkelijken maaltijd aan het genot der liefde over te geven. Personen, die hetzij door hun beroep, of wel tengevolge van slapeloosheid en buitengewone nervoziteit genoodzaakt zijn. ook s nachts te eten, moeten nooit uit het oog verliezen, dat zij in een uitzonderingsgeval verkeeren en dus streng op de kwantiteit dienen te letten.

WAKEN EN SLAPEN.

De bekende schrijver en geneesheer Hufeland zegt: De ontrooving van den slaap doet de innerlijke en uiterlijke krachten snel verslijten en leidt tot een vroegtijdigen ouderdom, daarom moet degene, die zich niet den noodigen tijd tot slapen gunt of gunnen kan, zeer spoedig treurige gevolgen daarvan ondervinden. Aan den anderen kant, laat degene, die te veel slaapt zijn zenuwkracht verslappen, waardoor zijn zinnen worden afgestompt en hij den geheelen dag ontstemd, lui en prikkelbaar is. De normale duur van den slaap moet 6—7, nooit meer dan 8 uur zijn. Voor jonge lieden kan een weinig minder, voor oudere menschen wat meer aangenomen worden. Eveneens heeft de geestelijke arbeid minder behoefte aan een diepen dan wel aan een langen slaap. Daarentegen slaapt degene, diezwaren lichamelijken arbeid moet verrichten, het best kort maar diep. Na den slaap nog een uur, of misschien nog langer in bed blijven luieren, is een misbruik, dat al reeds door den verloren tijd gestraft wordt en bovendien niet zelden leidt tot geslachtelijke afdwalingen. Wanneer men over het algemeen moet gaan slapen en moet opstaan, hangt af van de speciale behoeften van elk individu, zoodat men daarvoor geen algemeenen regel kan vaststellen. De slaapkamer moet ruim, goed geventileerd en vrij van alle geuren zijn. Parfumeriën verwekken een opgewonden, onrustigen

Sluiten