Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had hij kunnen leeren, dat niet de Nederlanders, maar de Engelsche en Fransche architecten der 18e eeuw zich hadden doen inspireeren door voorstellingen van Chineesche tuinen, waardoor toen onder toedoen van Chambers en anderen de zoogenaamde Anglo-Chineesche stijl ontstond; doch deze heeft niets te maken met de Oud-Hollandsche tuinkunst die een reproductie is van Oud-Fransche kunst | 16e, 17e en 18e eeuw (eerste gedeelte) |.

Oud-Hollandsche tuin, 1614. Naar Crispis i>e Pas.

Dat onze voorvaderen door hunne reizen naar 'tOosten onder den invloed der uitheemsche en Oostersche kunst

11 . \ttiret ( /. IJ.) Beaiimont II ). .\n account of the Emperor |

of China's garden of Peking. 1752.

Chambers (IV.) On the art of laving out gardens among the Chineses. 1757.

„ Dissertations on Oriental gardening. 1773

Sfience (Jos.). Some account of the Emperor ot China's gardens.

!757-

Sluiten