Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te danken aan de vrijere gedachte van den menschelijken geest en een hooger begrip van natuurschoon.

Het is meer dan toevallig, dat de losmaking der tuinkunst van de bouwkunst, de vrijmaking van de knellende banden

Op Berekenroile.

Over dt.' groote Kom naa de Rotonde te zien. * 1797-

der symmetrie, van den dwang van passer, liniaal en snoeischaar voorafging en samenviel met de omwenteling op geestelijk en politiek gebied. De invoer der vrije landelijke tuinkunst in 1725 is de voorbode van de revolutie geweest, of liever de eerste uiting van vrijere denkwijze.

Toen Dufresnv aan I.odewijk XIV voorstelde de parken van Versailles in landschappelijke!! geest aan te leggen, moest hij gevoeld hebben, dat de tijd daarvoor niet rijp was en Le Nótre's kunst beter paste in den tijd der strenge uiterlijke vormen en voorschriften.

1* Aldus luidt liet onderschrift van de gekleurde gravure waarnaar deze afbeelding is genomen.

Sluiten