Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schrijver vergat echter, dat de landschappelijke tuinkunst evenmin zich ontwikkelen kan op een klein terrein, — onmogelijk daar het ware schoone van het principe kan doen uitkomen, evenmin als een park volgens de modellen van Le Nötre geschikt is voor een burgertuintje of boerenerf.

Waar de schrijver beweert: Er is g. fii tuinkunst meer, vergeet hij ons aan te duiden wanneer er dan wel een tuinkunst volgens z ij n idealen bestaan heeft.

Doch uit zijn gansche betoog is alleen dit af te leiden, dat hij geen andere ideale tuinkunst kent dan die van kleine tuinen, bij nagebootste boerenwoningen, en dat hij ook daarin weer mistast; want de tuintjes met perkjes, omzoomd met palmrandjes, zijn weer evenmin door Nederlanders ingevoerd volgens oude prenten, maar ook weer door Engelsche grootlandbezitters, die uit excentriciteit hun flowergardens als formalgardens lieten aanleggen, omdat ... - op sommige oude bezittingen nog dergelijke tuinen of gedeelten van tuinen aanwezig waren en men, blasé van 't gebruikelijke, weer eens iets anders wilde hebben en het oude nabootste.

Moderne Engelsche architecten copiëerden de tuintjes van de 15e en 16e eeuw en de onze volgen gewillig hun spoor. Waarom? Uit gebrek aan eigen idee, aan eigen fantaisie. 1 Iet is zoo gemakkelijk, op een klein terreintje maar wat rechte paadjes te maken, perkjes met palmrandjes of kleine bleekveldjes met hier en daar aan de randen wat bloeiende planten. Doch welke grootsche composities zijn daaruit af te leiden? Welke grootsche gedachten liggen daarin ten grondslag? Waarom gaan de bouwmeesters tot dit kinderlijk geknutsel terug?

Omdat hen de kennis ontbreekt van het machtige materiaal van de natuur, omdat zij zich niet kunnen voorstellen wat er met dit onnoemelijk. aantal planten te scheppen is.

Elke boom, elke plant laat eerst zien, wat hij of zij vermag, wanneer zij de noodige ruimte ter beschikking hebben, waar hen een plaats gegeven is, waar zij leven en groeien kunnen.

Van de meeste bouwkunstenaars, die al eens beproefd

Sluiten